PR …aby se vize staly skutečností  ZMĚNU
CZ EN DE
menu

Rozvoj vnitřní síly a odolnosti

on-line
Rozvoj vnitřní síly a odolnosti

Ucelený 5-ti měsíční, celostní program pro rozvoj vnitřní síly
a odolnosti = 12 x 2 hodinových online setkání, 
v rámci kterých s vámi budeme sdílet komplexní systém funkčních a v praxi ověřených metod a technik.
Jednotlivá setkání se vzájemně doplňují a logicky na sebe navazují.
Součástí setkání budou kromě sdílení informací i praktická cvičení a tipy jak rozvíjet vnitřní sílu a odolnost v běžném osobním nebo pracovním životě.

Program a obsah:

 1. Termín 25. 2. 2021
  Úvod – co je to vnitřní síla a odolnost
  a jak je možné je rozvíjet?
  Představení celého systému a obsahu programu, představení účastníků.
  Možnosti rozvoje osobního potenciálu, vnitřní síly a odolnosti.
  Pravidla práce – bezpečnost práce, doplnění hlavních zásad a rozvinutí (každý je jedinečný, každý má svojí pravdu, ale zároveň je tady jediná pravda, každý je na jiném stupni svého vědomí, každý má svojí rychlost, ale každý může rozvinout svůj potenciál, pokud jen trochu bude moci a chtít), nutná je osobní zodpovědnost sám/sama za sebe, což pro každého = dospělost v celostním smyslu.
  Praktická cvičení: technika vědomé práce s tělem (Lenka) a s myslí (Veronika), včetně nastavení mysli a všímavosti.
 2. Termín 11. 3.
  Čakrový systém a energetický systém člověka
  .
  Možnosti harmonizace a vizualizace čaker. Možnosti práce s energií a vnitřní sílou.
  „Klasika“, co lidé běžně znají = 1 – 7, ale při rozvoji osobního potenciálu je potřeba hlubšího kotvení, tedy pod 0. A pro rozvoj vyšších smyslů – je potřebné/výhodné napojení nad 7. a dál (dle osobních dispozic).
  Je dobré začít s jednotlivými čakrami, ale je nutné i jejich propojování a harmonizace.
  Veronika – vizualizace a harmonizace čaker.
  Lenka – vědomější práce energiemi, ale i s hudbou a rytmem, různé podpůrné metody – cvičení s dechem, barvy, arteterapie, esence.
 3. Termín 25. 3.
  Rovnováha a life balance
  Při jakékoliv práci je dobré vyvarovat se extrémům, velkým tématem (nejen osobního rozvoje) je téma hranic, ne nadarmo platí „zlatá střední cesta“, umírněnost, vyváženost, dobře rozlišovat. V tomto semináři tedy rozebereme, co jsou hranice, jak omezují. Co je reálné, co vytvořené, co ochranné a omezující? Zmíníme i souvislost přírodními, vesmírnými a „božími“ zákony, hermetismus.
  Cvičení: balanční cvičení (balanční podložka, atd…) + posilování hlubokého stabilizačního systému (zmínit různé způsoby).
  Veronika – jak správně zapnout hluboký stabilizační systém.
  Lenka – téma hranic a jak je rozpoznávat, vymezovat, respektovat nebo překonávat.
 4. Termín 8. 4.
  Strachy a pochybnosti vs. svoboda a odvaha.
  Tento seminář navazuje na téma hranic, protože jejich překonávání je obvykle spojeno se strachy. Diskuse na téma strachy, rozpoznávat co je reálné a co je iluze, co je „moje“ a co je převzaté, trpělivost, vytrvalost.
  Lenka –prohloubení praktiky vědomé práce s tělem –stav napojení na sebe, na zem a na své zdroje.
  Veronika – jak pracovat se strachy, nebát se, procházet jimi, Práce s myslí a jiné techniky.
 5. Termín 22. 4.
  Prevence syndromu vyhoření.
  Pro všechny lidi, zejména pro lidi aktivní, pracovité a silné, je důležité uvědomění si svých hranic, překonávání stresu, práce s životní energií + time-management a dobré určování si priorit.(osobní a pracovní). Tomu se budeme věnovat v tomto semináři. Zmíníme i následující: Umět se věnovat podstatnému a důležitému. Umět říkat ne – asertivnost, umět se prosadit, inteligentní kritika, neplýtvat časem na nepodstatné.
  Lenka – jak čerpat energii – práce s životní energií – cesta do středu, práce se zemským ohněm, sycení se světlem.
  Veronika – dech, nadechovat světlo, vydechovat napětí a temnotu.
  Obě – jak relaxovat – různé možnosti dle individuálních potřeb (aktivní odpočinek, nicnedělání, meditace, hudba, tanec).
 6. Termín 6. 5.
  Dostat se do svého středu.
  Diskuse o tom, co to je -do středu těla, do středu duše, být v ose a práce s osou.
  Veronika – Meditace Vipassaná (zmínit a základ + jak začít meditovat
  Mindfulness, všímavost, citlivost, vnímavost – technika na kotvení se v přítomném okamžiku, být bez posuzování, hodnocení, analyzování.
  Lenka – práce s osou, cvičení pozornosti, soustředěnost na činnost a právě probíhající okamžik.
 7. Termín 20. 5.
  Dostat se plně do těla.
  Jen pokud jsme si plně vědomi svého těla na všech úrovních, můžeme správně působit ve vnějším světě. V tomto semináři zmíníme: jak propojit tělo a duši, k tomu všemu je důležité zpracovat staré zátěže či uzavřít minulost – osobní, rodové, karmické – zranění duše z minulých životů + zbořit, co již nemá prostor v mém životě. Propojení a integrace – emocionální tělo, mentální tělo, fyzické, energetické, světelné tělo.
  Lenka i Veronika – sdílení technik jak odstranit překážky, které člověku brání být plně v těle, v sobě – i s pomocí vizualizace, představivosti, práce s dechem a vnitřním zrakem a opět další vrstva vědomé práce s tělem.
 8. Termín 3. 6.
  Jak zpracovávat negativní emoce.
  Život vždy neplyne tak, jak bychom si ideálně přáli – někdy se mohou dostavit negativní emoce – strach, hněv, úzkost, deprese.
  V rámci tohoto semináře budeme sdílet techniky a podpůrné prostředky jak na to. Jak to negativní rychle a snáze zvládat – pomocí Vědomé práce s Tělem, práce s dechem, myslí a s energiemi. Otevření a uvolnění energetických „kanálů“ pro práci se silnými energiemi a osvojení si technik, jak tyto náročné energie a emoce z těla a z vlastního energetického systému odvádět.
 9. Termín 17. 6.
  Budování nové vize.
  Bez jasné vize není možné stanovovat budoucí plán a jasné dílčí kroky do budoucnosti. Probereme co je vize, jak „nastartovat“ nové začátky, jakým směrem a jak rozvíjet svůj potenciál, v jakých oblastech.
  Pomůžeme se s koncepcí IKIGAI, budeme pracovat s představivostí i s emocemi. Kdo bude chtít, může si vytvořit sofistikovaný vision-board (propojení klasického vision boardu s time-managementem).
 10. Termín 1. 7.
  Cílené vnitřní posilování vnitřní síly a odolnosti.
  Tento workshop shrne silné techniky z předcházejících seminářů a bude zaměřen:
  1)            na techniky vedoucí k posílení vnitřní síly a odolnosti zahrnující práci s tělem,
                 s myslí, s dechem, s afirmacemi.
  2)           na odstranění zátěží, které vnitřní sílu oslabují
  3)           na „pozitivní“ úklid ve svém okolí i ve vztazích

 11. Termín 15. 7.
  Vědomý způsob života.
  Diskuze na téma co je to být vědomý, jak vědomě spoluutvářet svůj život i svět okolo nás. Jak zůstat věrný sám/sama sobě. Být si vědomý sám sebe, schopnost jít vlastní cestou:
  Sdílení metod jak udržovat směr a odolávat tlaku okolí.
  Nastavení základních nosných principů žití i práce.
  Metoda 5x win-win, fair trade, fair play, fair life – to vše převedeno do konkrétních pravidel.
  Nové nastavení rolí, které v našem životě „hrajeme“ tak, abychom hráli sami sebe.
 12. Termín 29. 7.
  Klid v oku hurikánu
  Závěr, shrnutí všech předcházejících workshopů, resumé, otázky a odpovědi.
  Cvičení: Lenka – práce s vlastní osou, aktivace čakry Moudrosti. Veronika – Mindfulness, představivost, mysl, dech.

Podrobnější povídání a představení programu najdete zde : https://www.youtube.com/watch?v=AkXlFeULRB8

Cena:                    6.800,- Kč / os. (= 283,- Kč/hod.)
Termín:               od 4. 2. do 8. 7. 2021 – vždy od 18 do 20 hod.

Lektorky:            Bc. Veronika Petrová, DiS. a Ing. Lenka Palatová
                              (weby: https://www.stastnamysl.cz/http://pro-zmenu.cz/ )
Přihlášky na mailech: veronika.petrova@email.cz nebo lenka@palatova.cz .
Platby prosíme na účet číslo: 2675213003/0800, do zprávy pro příjemce uveďte prosím rozvoj síly + vaše jméno. Děkujeme.

Zpět na Akce

Kontakty

Ing. Lenka Palatová

lenka-palatova
Mobil+420 602 610 086
E-maillenka@palatova.cz
Skypepalatova200
AdresaWuchterlova 5
160 00 Praha 6

Fakturační údaje

AdresaIng. Lenka Palatová
Na Kodymce 14
160 00 Praha 6
45782610
DIČCZ6754211321

Napište mi

Souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů. *